Ochrana osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Mantys s.r.o. se sídlem Pobialova 819/14, Ostrava 702 00, identifikační číslo: 099 14 803, zapsané v zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , značka 84711, vložka C, provozovatel internetového obchodu www.mantys.cz (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, zpracovávala tyto vaše osobní údaje podle následujících kategorií:

Kategorie osobních dat:

Shromažďujeme různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.

Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých slev.

Pokud jste se u nás zatím pouze zaregistrovali, shromažďujeme:

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy na základě přihlášení k odběru newsletteru, shromažďujeme:

E-mailovou adresu

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

Údaje z komunikace mezi naší společností a zákazníkem

Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Mantys s.r.o.

Účel zpracování osobních dat:

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

Zpracování objednávky zboží nebo služeb objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

Marketingové nabídky

Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně nových produktů, zajímavostí z oboru a rad pro správné používání našich produktů. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

Marketingové nabídky, které se vám zobrazují nebo mohou být zaslány e-mailem mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech).

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro nás zpracovávat i další subjekty a to pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Jedná se o:

Přepravce a dodavatele zboží za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

Další poskytovatelé služeb, třetí strany, zapojené do zpracování dat (např. účetní firma)

Veřejné orgány (např. policie)

Internetové portály umožňující přímý nákup zboží a služeb (např. vyhledávač Heuréka)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heureka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Internetové portály zajišťující měření konverzí a remarketing (např. služba Google AdWords)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za toto zpracování správce zodpovědnost. Toto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.

1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.

po dobu, po kterou je Mantys s.r.o. jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Mantys s.r.o. jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.

Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání.

Komunikace 2 roky.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu se vždy odhlásili (pouze zavření okna prohlížeče vás z účtu neodhlásí) zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci správce přímo způsobil.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail nebo dopis na adresu naší společnosti.

Mantys s.r.o.

Pobialova 819/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IC: 099 14 803,

e-mail: info@mantys.cz